ஸ்ரீ யக்ஞேஸ்வராய நம:

Family Ahithagni List

Brahmasri
 
P.S.Ananthanarayana Vajapeyayajee
No.89/55 , North South Agraharam Musiri post
Trichy Dist pin 621211
Ph-04326-261055
Cell-9486260470.

Brahmasri
A.Sundaresa Sarma

S / O sri P.S.Ananthanarayana Vajapeyee  No 21/12 Pushya Mandapa Street Thiruvaiyaru
Tamil Nadu Pin 613204
Ph-04362-260434
Cell-9486635006

E-mail:
saunakaassarma@gmail.com

Brahmasri
A.Govindarama Vajapeyi
S / O sri P.S.Ananthanarayana Vajapeyee Agraharam, Karuppathrur Post
Trichy Dist pin-639105
Cell-9442962802

Brahma sri
A.Yagyarama
Vajapeyi
(Ygnyappa)
s/o P.S.Ananthanarayana Vajapeyee
No.89/55 ,North South Agraharam Musiri post
Trichy Dist pin 621211
Cell-9994339487.

Brahmasri
S.Ganapathy Venkata Subrahmanya Somayaji
S /o A.Sundaresa Sarma

No 21/12 Pushya Mandapa Street
Thiruvaiyaru Tamil Nadu Pin 613204
Cell-9443515386.

E-mail: saunakaassarma@gmail.com

Brahmasri
G.Yagnavenkateswara Sarma
(Pattappa)
S/o A.Govindarama Vajapeyi
 Agraharam, Karuppathrur Post
Trichy Dist pin-639105
Cell-9442962802
Brahmasri
A.Sivarama Krishna Vajapeyi (Chellappa)
s/o  P.S.Ananthanarayana Vajapeyee  No.89/55 , North South Agraharam Musiri post Trichy Dist pin 621211
Cell-9443203790.
Brahmasri
S.Chandramauli Somayaji
S /o A.Sundaresa Sarma

No 21/12 Pushya Mandapa Street
Thiruvaiyaru Tamil Nadu Pin 613204
Cell-9443515386.

E-mail: saunakaassarma@gmail.com

Brahmasri
G.Gopalakrishna Vajapeyi
No 2, M.B.S.Agraharam
Kulithalai  Trichy Dist.
Pin-639104.Ph-04323-222603
Cell-9443561172.

Brahmasri
G.Ganapathi subrahmanya Somayaji

No 2, M.B.S.Agraharam
Kulithalai  Trichy Dist.
Pin-639104.Ph-04323-222603

 
Brahmasri
B.Srinivasa Vajapeyi
1-2-130,East Agraharam
Mahadanapuram-639106
Krishnarayapuram Tk
Karur Dt
Ph-04323-242591,
Cell-O9443992585,
09442827350.